Zasady iniJOB

Korzystając z serwisu zamieszczonego pod adresem: www.inijob.com, niezależnie od obowiązku przestrzegania przepisów prawa, zgadzam się przestrzegać następujących zasad:

 1. Posty umieszczane na forum powinny cechować się kulturą wypowiedzi, dbałością o stylistykę oraz pisownią zgodną z zasadami ortografii.

 2. Nie będziemy tolerować naruszeń dóbr osobistych, wulgarności, obraźliwych postów, ataków osobistych, molestowania lub postów skierowanych do wywołania konfliktów, treści uznanych przez nas za nieodpowiednie dla charakteru serwisu, treści stanowiących, przedstawiających, wspierających, promujących lub odnoszących się w jakikolwiek sposób do pornografii dziecięcej, przemocy, treści seksualnych, o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, dyskryminującym.

 3. Nie tolerujemy treści dotyczących polityki, w tym agitacji politycznej, a także treści szkalujących urzędy lub instytucje.

 4. Nie należy rozpowszechniać nieprawdziwych informacji.

 5. Niedozwolona jest reklama, banery lub inna promocja produktów lub usług, witryn osób trzecich, linków, konkursów, aukcji itp.

 6. Zakazane jest prowadzenie niezgodnych z prawem działań, naruszanie praw własność intelektualnej i przemysłowej.

 7. Niedozwolone jest ujawnianie danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub innych informacji, co do których podjęto starania, aby chronić je przed ujawnieniem.

 8. Wielokrotny lub powtarzający się wpis w celu zwiększenia liczby postów jest niedozwolony. Ponadto należy powstrzymać się od publikowania spamu, oraz treści pozbawionych sensu.

 9. Moderatorzy i administratorzy mają decydujący głos w tym, co jest i nie jest niewłaściwe na forum. Decyzje Moderatora są ostateczne w tych sprawach.

 10. Wszelkie nadużycia wobec naszych Moderatorów lub Administratorów serwisu nie będą tolerowane.

 11. Nie należy zakładać ponownie tego samego wątku, który wcześniej został usunięty.

 12. O ile nie wynika to z innych postanowień wiążących nas dokumentów nie usuwamy postów na żądanie.

 13. Można zgłaszać naruszenia dotyczące postów, co do których jesteś pewien, że naruszają przepisy prawa, niniejsze zasady lub zawierają wątpliwe treści.

 14. Nie monitorujemy wiadomości, ale badamy wszystkie zarzuty naruszeń.

 15. Posty niezgodne z niniejszymi zasadami będą usuwane, a użytkownicy naruszający niniejsze zasady mogą zostać wykluczeni z forum.