Mirosław Smoczyński

Trener - konsultant

Od ponad 20 lat jestem menedżerem i właścicielem firmy.
Na początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się psychoterapią.
W latach 90-tych przeszedłem do biznesu. Założyłem własną firmę, sprzedawałem jej produkty i usługi, zacząłem zarządzać zespołem.

Z czasem zacząłem zajmować się także projektami rozwojowymi. W 2000 roku założyłem firmę szkoleniowo-doradczą STS. Prowadzę m.in. doradztwo oraz coaching indywidualny dla menedżerów. Publikuję też artykuły i poradniki dla menedżerów.
Specjalizuję się w doradztwie i projektach rozwojowych z zakresu zarządzania strategicznego, umiejętności menedżerskich, handlowych i efektywnej komunikacji wewnątrz firmy.
inijob.com
Joanna Twardowska - Orłoś
Life & business coach
 
Jestem certyfikowanym coachem Studiów Zawodowych Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid wg. Ścieżki ACSTH. Pracuje zgodnie ze standardami ICF oraz kodeksem etyki coacha ICF. Jestem członkiem International Coach Federation Global.
Ukończyłam kurs coachingu managerskiego i trenera biznesu w firmie szkoleniowej DEA Trening oraz kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Redution) w Instytucie Joanna Delbar.
Pomagam właścicielom firm podnieść skuteczność ich pracowników poprzez pełniejsze wykorzystanie ich zasobów. W ramach team coachingu pomagam zespołom pokonać 5 dysfunkcji zespołowych: brak dbałości o wyniki, unikania odpowiedzialności, zmniejszenie lęku przed konfliktem, brak zaangażowania, brak zaufania.
Na co dzień jestem związana z firmą szkoleniowo- produkcyjną Orłoś Studio Sp. K.
inijob.com
Rafał Mysiorek

Trener - konsultant

Od ponad 20 lat jestem menedżerem, handlowcem i trenerem.
Doświadczenia zawodowe zdobywałem głównie w dużych korporacjach (Mars, Cadbury Wedel, Novartis Alima-Gerber). Przeszedłem ścieżkę od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. Obecnie zarządzam własną firmą handlową.
Z czasem zacząłem przygotowywać projekty szkoleniowo-rozwojowe dla biznesu. Od 2003 roku jestem współwłaścicielem firmy szkoleniowo-doradczej STS. Ukończyłem studia z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskałem certyfikat trenera EAGT. Posiadam też doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych jako psychoterapeuta Gestalt.
Specjalizuję się w szkoleniach i konsultacjach z zakresu zarządzania personelem, zarządzania projektami, standardów pracy i organizacji działów handlowych, negocjacji oraz efektywnej komunikacji w biznesie oraz w zespołach zwinnych w branży IT.
inijob.com
Jacek Jóźwiak

Trener - konsultant

Od ponad 10 lat jestem menedżerem, handlowcem i trenerem.
Początki mojej kariery zawodowej to zarządzaniem zespołem wolontariuszy w organizacji pozarządowej. Dało mi to zbiór doświadczeń w pozafinansowym motywowaniu ludzi, które sprawdzają się także w biznesie. Wraz z rozwojem mojej kariery zawodowej, zacząłem zdobywać także doświadczenia jako handlowiec – początkowo w sieci Auchan-Elea, a następnie we własnej firmie handlowej. Doskonaląc swój warsztat, ukończyłem XIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Specjalizuję się w projektach szkoleniowych i rozwojowych z zakresu kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, handlowych i negocjacyjnych.
inijob.com
Agnieszka Dzienisiewicz
Interim HRD BP. Trener Biznesu, Coach
 
Z biznesem współpracuję szczególnie w obszarach dotyczących: budowania kultury współpracy i współodpowiedzialności, efektywności menedżerskiej i skuteczności procesów (m.in. przeprowadzania ocen 360°, planowania szkoleń efektywnych biznesowo, zmiany stylu zarządzania zespołem, zmiany standardów obsługi klienta).
Wspieram kadrę menedżerską we wdrażaniu zmian w organizacji, w radzeniu sobie z nieefektywnością procesów i z tym, co blokuje zespoły przed osiąganiem oczekiwanych wyników. Pomagam im podnieść ich skuteczność i wspieram w realizacji ważnych dla organizacji celów.
Z wykształcenia jestem socjologiem. Od 2004 roku kompetencje trenerskie i coachingowe rozwijam uczestnicząc w kursach trenerskich, mentoringach i superwizjach oraz w programach dla coachów i mentorów organizowanych przez ICF Polska (ścieżka ACSTH).
inijob.com
Marek Łukaszewski

Trener efektywności osobistej, zarządzania oraz sprzedaży; Coach ACC ICF, MBA

Od ponad 20 lat jestem menedżerem. Od 2004 r. zajmuję się  szkoleniami i doradztwem dla firm i instytucji. Moje doświadczenia wynikają m.in. z opracowania i udziału w realizacji ponad 45 projektów szkoleniowo-doradczych na łączną kwotę ponad 32 mln zł, w których wzięło udział ok. 13 tys. osób.  
Ukończyłem m.in. Master of Business Administration, jestem też coachem ACC ICF.
Obszary zawarte w Pulsometrze iniJOB, które mogę ulepszać w firmach to: efektywność osobista, zarządzanie zespołem i przywództwo, zarządzanie zmianą, efektywna współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna i asertywność, radzenie sobie z emocjami, stresem, wypaleniem zawodowym, motywowanie, negocjacje, zarządzanie strategiczne.

inijob.com
Dorota Kabat
Konsultant, Trener, Coach
 
Trener biznesu, coach, konsultant z ponad 18-letnim doświadczeniem. Zrealizowałam ponad 3300 dni szkoleniowych. Posiadam certyfikat UGW w zakresie Treningu Pamięci i Koncentracji,  Pracitioner in the Art of NLP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.  Od 2008 jestem certyfikowanym Coachem ICF. Posiadam akredytowany certyfikat N.E.W.S TM Organizatiol Navigation Dynamics do pracy facylitacyjnej i coachingowej na poziomach  Organizacji, Zespołu i Rozwoju Indywidualnego. Prowadzę także szkolenia Train the Trainers.
Specjalizację się w sprzedaży, rozwijaniu zasięgu oraz zakresu usług, wdrażaniu standardów pracy: usług oraz sprzedaży, zarządzaniu zespołem oraz przywództwie, zarządzaniu zmianą w organizacji, rozwiązywaniu problemów biznesowych i wdrażaniu innowacji.
inijob.com
Adam Hanczyn

Trener, Konsultant, Coach

Od ponad 10 lat zajmuję się szkoleniami i coachingiem. Od 5 lat prowadzę własną działalność szkoleniową. Przez ten czas przeprowadziłem prawie 10.000 godzin szkoleń, spotkałem się z różnymi organizacjami i zespołami. Projektuję i prowadzę procesy rozwojowe w trzech obszarach: zarządzanie zespołem, efektywność zespołowa, przekazywanie wiedzy.
Wspieram w rozwoju menadżerów, dostarczam narzędzia do efektywnej pracy z zespołami, wspomagam rozwój umiejętności przywódczych. Pomagam budować efektywne zespoły, projektuję i prowadzę procesy coachingu zespołowego sprzyjające budowaniu dobrych relacji w zespole oraz na linii szef-pracownicy. Prowadzę zajęcia w Szkole Trenerów Grupy SET.
W swojej pracy wykorzystuję wiedzę związaną z odpornością psychiczną. Jestem certyfikowanym trenerem kwestionariusza MTQ48 mierzącego poziom odporności psychicznej. Podczas pracy staram się szukać balansu między dostarczaniem gotowych rozwiązań i wiedzy, a bazowaniem na potencjale i wiedzy moich klientów.
 

inijob.com
Iwona Kotłowska

Trener biznesu i rozwoju osobistego, coach, autor.

Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu, jestem również trenerem metody EFT oraz Mindfulness. Doświadczenie w szkoleniach zdobywałam w jednej z największych sieci firm handlowych jako Trener Wewnętrzny. Poznałam tam   nowoczesne systemy zarządzania i rozwoju pracowników oraz z wysokie standardy obsługi klienta.
Obecnie prowadzę własną działalność w obszarze szkoleń i projektów szkoleniowych oraz współpracuję z Fundacją.
Moją specjalnością jest wsparcie rozwoju kompetencji interpersonalnych, efektywność osobista, komunikacja i współpraca, radzenie sobie z emocjami i stresem, skuteczna obsługa klienta.
W życiu zawodowym pomagam innym w ich rozwoju, a na co dzień zamieniam swoje marzenia na konkretne cele. Żyję z świadomością cennej chwili bieżącej i staram się realizować w pełni filozofię mindfulness oraz flow.

inijob.com
dr Agnieszka Rędzińska
Trener efektywności osobistej, Life Coach, terapeuta
 
Wspieram Klientów w znalezieniu „szytych na miarę”, efektywnych i zdrowych strategii zarządzania i organizowania codziennej pracy. Uczę jak znaleźć balans między efektem działania (tym co jest użyteczne i warte starań) a jego jakością (tym co jest skuteczne i daje jednocześnie poczucie głębokiej satysfakcji).
Fascynuje mnie wdrażanie w praktyce idei tzw. „turkusowych organizacji” (teal organisations) oraz kształtowanie strategii działania zgodnej z założeniami nurtu ekonomii wartości (open eyes economy).
Prowadzę szkolenia i coaching z zakresu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, wzmacniania kreatywności, głębokiego słuchania oraz profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego. Uczę jak w zmiennej, złożonej i wieloznacznej przestrzeni biznesowej osiągać efekty, zachowując jednocześnie życiowy balans i wewnętrzny spokój. Jak poprawiać jakość swojego życia i skuteczność działania dzięki refleksji i twórczemu korzystaniu nie tylko z intelektu ale również wrażliwości i empatycznego słuchania siebie i innych.
inijob.com
Michał Łęgowski
Trener biznesu, coach ICF
 
Moją specjalizacją jest słuchanie. W biznesie, kiedy pracuję z klientem staram się poświęcić dużo czasu na obycie się z organizacją. W ten sposób poznaję ją od środka i rozumiem, przed jakimi stoi wyzwaniami. Jestem facylitatorem procesu zmiany, projektuję kompleksowe procesy rozwojowe, które składają się nie tylko z działań szkoleniowych, ale również
głębokiego badania potrzeb, procesów wdrożeniowych, follow-upów i sesji coachingowych.
Prowadząc warsztaty, doprowadzam do trwałej zmiany w określonym obszarze. Pomaga mi w tym doświadczenie i wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania, psychologii i ekonomii. W swojej karierze zawodowej mam do czynienia z wieloma branżami, co pozwala przenosić mi pomiędzy organizacjami dobre nawyki i skuteczne rozwiązania. Prowadząc szkolenia skupiam się nie tylko na rozwoju kompetencji i zdobywaniu wiedzy, ale również na zmianie postaw.
inijob.com
Krystian Pluciak
Interim manager, autor książki o najlepiej zorganizowanych polskich firmach i mówca publiczny

Swoimi działaniami chcę wyraźnie przyczynić się do wzrostu polskich firm poprzez metody nie wymagające kosztownych inwestycji. Z jednej strony jest to systemowe podejście pozwalające podnieść zysk firmy i rozwiązać najważniejsze problemy, z drugiej natomiast przewaga wynikająca z wyjątkowej kultury organizacyjnej.
To ten drugi obszar będzie coraz ważniejszy w związku z demografią i to w niego wpisuje się doskonale iniJOB. Tworzenie wyjątkowych miejsc pracy przyciągających najlepszy profesjonalistów z branży/regionu to marzenie niejednej organizacji. Pomogę Ci zrozumieć jak system wpływa na pracowników i jak mierzyć aspekty miękkie. Rozwijać kulturę.
inijob.com
Marcin Mamontowicz
Trener, Coach, Doradca Biznesowy, Mentor,  członek International Mentors Association
W ponad 27 letniej karierze zawodowej doświadczenie zdobywałem zarządzając projektami i zespołami  w obszarze mediów. Współtworzyłem Atomic TV, MTV Polska, programy dla TVN czy TVP.
Rozwijałem także swoje kompetencje zawodowe w kierunku wspierania innych, zdobywając certyfikacje coachingowe i techniki pracy holistycznej grupowej  i indywidualnej. Poza praktyką coachingową i doradczą wspierałem właścicieli firm, prezesów i menedżerów współpracując z Crestcom International.
Obecnie prowadzę indywidualną praktykę wspierającą menedżerów w rozwoju kompetencji i ich zespołów.
inijob.com
Justyna Glige
Coach/ Trener/ Konsultant
 
Jestem certyfikowanym Coachem Noble Manhattan Coaching na poziomie PCD, certyfikowanym Trenerem Biznesu i Sprzedaży.
Współpracuję z firmami polskimi i międzynarodowymi. Interdyscyplinarne doświadczenie zawodowe dało mi znakomite przygotowanie oraz narzędzia do przekazywania wiedzy w sposób praktyczny i ciekawy.
W celu zwiększenia efektywności działań w środowisku pracy wspieram menadżerów na różnych szczeblach realizując indywidualne i zespołowe procesy coachingowe oraz treningi on the job. Ponadto prowadzę szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności menadżerskich, zarządzania zespołami, sprzedaży oraz skutecznej komunikacji.
Prywatnie pasjonuje mnie żeglarstwo, uwielbiam literaturę oraz jazz.
inijob.com
Anna Raimann
Coach ACC ICF, Trener
Jestem akredytowanym coachem ACC ICF, psychologiem biznesu, certyfikowanym trenerem i facylitatorem. Specjalizuję się w coachingu grupowym i zespołowym. Z grupami pracuję najczęściej nad zmianą nawyków. Jestem twórcą Fitowo Camp, podczas którego uczę kobiety zmiany nawyków na zdrowe. Zespołom i organizacjom pomagam przejść przez zmianę, usprawnić komunikację, pracować efektywniej. 
Stosuję autorską metodę coachingu skoncentrowanego na wartościach, dzięki czemu efekty coachingu są trwałe, a proces krótki. Mam doświadczenie w pracy jako coach i konsultant z firmami różnej wielkości i z różnych środowisk, od właścicieli jednoosobowych działalności, przez start-upy po managerów międzynarodowych organizacji. Wykładam coaching na uczelniach wyższych i akademiach coachingu.
inijob.com