Mirosław Smoczyński

Trener - konsultant

Od ponad 20 lat jestem menedżerem i właścicielem firmy.
Na początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się psychoterapią.
W latach 90-tych przeszedłem do biznesu. Założyłem własną firmę, sprzedawałem jej produkty i usługi, zacząłem zarządzać zespołem.

Z czasem zacząłem zajmować się także projektami rozwojowymi. W 2000 roku założyłem firmę szkoleniowo-doradczą STS. Prowadzę m.in. doradztwo oraz coaching indywidualny dla menedżerów. Publikuję też artykuły i poradniki dla menedżerów.
Specjalizuję się w doradztwie i projektach rozwojowych z zakresu zarządzania strategicznego, umiejętności menedżerskich, handlowych i efektywnej komunikacji wewnątrz firmy.
inijob.com
Joanna Twardowska - Orłoś
Life & business coach
 
Jestem certyfikowanym coachem Studiów Zawodowych Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid wg. Ścieżki ACSTH. Pracuje zgodnie ze standardami ICF oraz kodeksem etyki coacha ICF. Jestem członkiem International Coach Federation Global.
Ukończyłam kurs coachingu managerskiego i trenera biznesu w firmie szkoleniowej DEA Trening oraz kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Redution) w Instytucie Joanna Delbar.
Pomagam właścicielom firm podnieść skuteczność ich pracowników poprzez pełniejsze wykorzystanie ich zasobów. W ramach team coachingu pomagam zespołom pokonać 5 dysfunkcji zespołowych: brak dbałości o wyniki, unikania odpowiedzialności, zmniejszenie lęku przed konfliktem, brak zaangażowania, brak zaufania.
Na co dzień jestem związana z firmą szkoleniowo- produkcyjną Orłoś Studio Sp. K.
inijob.com
Iwona Dąbrowska

Certyfikowany Coach Kryzysowy/Trener w iniJOB

Specjalizuję się w pracy z osobami z obszaru biznesowego które są narażone na chroniczny stres i napięcie w wyniku doświadczanych trudności dnia codziennego, mobbingu i dyskryminacji, wypalenia zawodowego.

Zakres moich działań to szeroko pojęta edukacja antykryzysowa. Moim celem jest przekazanie praktycznej i konkretnej wiedzy żeby osoba/organizacja mogła wcześniej zareagować na daną trudność. Nierozwiązane problemy lub pozostawienie ich na przyszłą nieokreśloną datę wiąże się z poniesieniem konkretnych strat i kosztów. Uważam, że kluczem do osiągnięcia pełni prawdziwego życia jest umiejętność regulacji własnych emocji.
Proponuję szkolenia/warsztaty - antykryzysowe koło ratunkowe, sesje indywidualne.
inijob.com
Rafał Mysiorek

Trener - konsultant

Od ponad 20 lat jestem menedżerem, handlowcem i trenerem.
Doświadczenia zawodowe zdobywałem głównie w dużych korporacjach (Mars, Cadbury Wedel, Novartis Alima-Gerber). Przeszedłem ścieżkę od przedstawiciela handlowego do szefa sprzedaży. Obecnie zarządzam własną firmą handlową.
Z czasem zacząłem przygotowywać projekty szkoleniowo-rozwojowe dla biznesu. Od 2003 roku jestem współwłaścicielem firmy szkoleniowo-doradczej STS. Ukończyłem studia z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskałem certyfikat trenera EAGT. Posiadam też doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych jako psychoterapeuta Gestalt.
Specjalizuję się w szkoleniach i konsultacjach z zakresu zarządzania personelem, zarządzania projektami, standardów pracy i organizacji działów handlowych, negocjacji oraz efektywnej komunikacji w biznesie oraz w zespołach zwinnych w branży IT.
inijob.com
Jacek Jóźwiak

Trener - konsultant

Od ponad 10 lat jestem menedżerem, handlowcem i trenerem.
Początki mojej kariery zawodowej to zarządzaniem zespołem wolontariuszy w organizacji pozarządowej. Dało mi to zbiór doświadczeń w pozafinansowym motywowaniu ludzi, które sprawdzają się także w biznesie. Wraz z rozwojem mojej kariery zawodowej, zacząłem zdobywać także doświadczenia jako handlowiec – początkowo w sieci Auchan-Elea, a następnie we własnej firmie handlowej. Doskonaląc swój warsztat, ukończyłem XIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Specjalizuję się w projektach szkoleniowych i rozwojowych z zakresu kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, handlowych i negocjacyjnych.
inijob.com
Sylwia Żuber
Life & Business Coach
 
Od kilku lat mocno interesuję się rozwojem osobistym. Swoją certyfikację coachingową uzyskałam w The Coaching Academy, w Anglii. Tam miałam okazję zbierać doświadczenie pod okiem profesjonalnych coachów. W Anglii przeprowadziłam też wiele sesji coachingowym z pracownikami na różnych szczeblach.
Po powrocie do Polski, dalej kontynuuję swoją praktykę i ciągle rozwijam swoje kompetencje, nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii.
Obszary, które mogę ulepszać w firmach ramach Pulsometru iniJOB za pomocą sesji coachingowych to:
zwiększenie motywacji pracowników, poprawa osobistej efektywności pracowników, nawiązywanie lepszych relacji z innymi w zespole, budowanie postawy proaktywnej u pracowników.
inijob.com
Agnieszka Dzienisiewicz
Interim HRD BP. Trener Biznesu, Coach
 
Z biznesem współpracuję szczególnie w obszarach dotyczących: budowania kultury współpracy i współodpowiedzialności, efektywności menedżerskiej i skuteczności procesów (m.in. przeprowadzania ocen 360°, planowania szkoleń efektywnych biznesowo, zmiany stylu zarządzania zespołem, zmiany standardów obsługi klienta).
Wspieram kadrę menedżerską we wdrażaniu zmian w organizacji, w radzeniu sobie z nieefektywnością procesów i z tym, co blokuje zespoły przed osiąganiem oczekiwanych wyników. Pomagam im podnieść ich skuteczność i wspieram w realizacji ważnych dla organizacji celów.
Z wykształcenia jestem socjologiem. Od 2004 roku kompetencje trenerskie i coachingowe rozwijam uczestnicząc w kursach trenerskich, mentoringach i superwizjach oraz w programach dla coachów i mentorów organizowanych przez ICF Polska (ścieżka ACSTH).
inijob.com
Remigiusz Pik

Trener biznesu, coach ICC

Jestem trenerem biznesu z 18-letnim stażem oraz coachem ICC. 
Biznesowo uformowała mnie korporacja a następnie wolny rynek i współpraca z kluczowymi firmami szkoleniowymi w Polsce.
Specjalizuję się w prowadzeniu projektów z obszaru przywództwa, zarządzania zmianą, budowania zespołów, motywacji, rekrutacji i oceny kompetencyjnej pracowników.
Pomagam organizacjom dostrzegać rezerwy rozwojowe oraz świadomie je przeobrażać w Nowe Potencjały.
Uczę w krakowskiej Szkole Trenerów MATRIK.

inijob.com
Maciej Nowosad
Coach, Trener, Konsultant
 
Posiadam kompleksową wiedzę z zakresu budowania strategii i modeli biznesowych, marketingu, prowadzenia i rozwoju zespołów, budowania zaangażowania i motywacji. Ponad 8 letnie doświadczenie jako manager i konsultant biznesowy w dużych firmach w Polsce i  Niemczech.
Poczułem na własnej skórze, co znaczy motywować ludzi do realizacji zadań i projektów. Zmieniałem postawy pracowników angażując ich do realizacji zadań, a wręcz przekonując do przekroczenia pokładanych w nich oczekiwań.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w biznesie dogłębnie poznałem problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się managerowie wszystkich szczebli zarządzania. Dlatego obecnie wspieram sukces swoich Klientów jako trener, coach i mentor. Jako jeden z nielicznych prowadzi sesję i szkolenia aż w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.
inijob.com
Marek Łukaszewski

Trener efektywności osobistej, zarządzania oraz sprzedaży; Coach ACC ICF, MBA

Od ponad 20 lat jestem menedżerem. Od 2004 r. zajmuję się  szkoleniami i doradztwem dla firm i instytucji. Moje doświadczenia wynikają m.in. z opracowania i udziału w realizacji ponad 45 projektów szkoleniowo-doradczych na łączną kwotę ponad 32 mln zł, w których wzięło udział ok. 13 tys. osób.  
Ukończyłem m.in. Master of Business Administration, jestem też coachem ACC ICF.
Obszary zawarte w Pulsometrze iniJOB, które mogę ulepszać w firmach to: efektywność osobista, zarządzanie zespołem i przywództwo, zarządzanie zmianą, efektywna współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna i asertywność, radzenie sobie z emocjami, stresem, wypaleniem zawodowym, motywowanie, negocjacje, zarządzanie strategiczne.

inijob.com
Elwira Skrodzka

Trener, coach

Od kilku lat jestem związana z branżą finansową na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich, jako kierownik projektów, obecnie jako trener, coach, konsultant merytoryczny projektów rozwojowych. Dzięki temu mogłam poznać różne perspektywy, doświadczyć różnorodności osobowościowej i międzykulturowej.
Ukończyłam studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Szkołę Trenerów Biznesu SET i Studium Coacha Biznesu Pracowni Coachingu NOVO. Posiadam ponad 3000 godzin spędzonych na sali szkoleniowej i w pracy coachingowej. Jako coach pracuje zgodnie z kodeksem etyki ICF.
Jestem licencjonowanym konsultantem kwestionariusza badania odporności psychicznej MTQ48. Pomagam budować i rozwijać odporność psychiczną zespołów i menedżerów. Odporne zespoły i jednostki pracują efektywnie, osiągają cele, są zaangażowane i z większą łatwością przechodzą przez zmiany organizacyjne.
Poza tym specjalizuję się w obszarach radzenia sobie ze stresem, szukania tożsamości i budowania systemu wartości, motywacji.

inijob.com
Renata Rosłoniec
Trener, Koordynator Projektów HR
 
Jako trener interesuję się rozwojem osobistym, motywacją, zarządzaniem, komunikacją, organizacją czasu pracy. Pomagam moim klientom w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, inspiruję i namawiam do zmian, które uważam za integralny czynnik naszego życia.
W obszarze ZZL związana jestem z polskim holdingiem kilku spółek z różnych gałęzi gospodarki, gdzie odpowiadam za budowę i wdrażanie procesów HR. Realizuję projekty dotyczące rekrutacji, szkoleń, Employer Brandingu, CSR, tworzenia procedur organizacyjnych, wspieram projekty związane z zarządzaniem zmianą, podnoszeniem standardów pracy i kultury organizacyjnej.
Pulsometr iniJOB uważam za doskonałe narzędzie do monitorowania nastrojów w firmie, budowania zaufania wśród pracowników oraz wprowadzania zmian w organizacji.
Z wykształcenia jestem socjologiem, moje uprawnienia trenerskie zdobyłam na UOUW.
inijob.com
Dorota Kabat
Konsultant, Trener, Coach
 
Trener biznesu, coach, konsultant z ponad 18-letnim doświadczeniem. Zrealizowałam ponad 3300 dni szkoleniowych. Posiadam certyfikat UGW w zakresie Treningu Pamięci i Koncentracji,  Pracitioner in the Art of NLP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.  Od 2008 jestem certyfikowanym Coachem ICF. Posiadam akredytowany certyfikat N.E.W.S TM Organizatiol Navigation Dynamics do pracy facylitacyjnej i coachingowej na poziomach  Organizacji, Zespołu i Rozwoju Indywidualnego. Prowadzę także szkolenia Train the Trainers.
Specjalizację się w sprzedaży, rozwijaniu zasięgu oraz zakresu usług, wdrażaniu standardów pracy: usług oraz sprzedaży, zarządzaniu zespołem oraz przywództwie, zarządzaniu zmianą w organizacji, rozwiązywaniu problemów biznesowych i wdrażaniu innowacji.
inijob.com