Pytania i odpowiedzi
 1. Czy pracodawca ma dostęp do moich danych?
 2. Co to jest firma iniJOB?
 3. Co to jest Pulsometr iniJOB?
 4. Jakie są cechy Pulsometru iniJOB?
 5. Jak działa narzędzie Pulsometr iniJOB?
 6. Jak wygląda proces uruchomienia Pulsometru iniJOB?
 7. Czy wyniki Pulsometru iniJOB można podzielić na lokalizację lub działy?
 8. Czy po uruchomieniu Pulsometru iniJOB Pracodawca od razu widzi podział na lokalizację lub dział?
 9. Zapomniałem zaprosić pracownika do badania, Pulsometr iniJOB jest uruchomiony, co robić?
 10. Jak wygląda badanie z perspektywy pracownika?
 11. Czy pytania, które znajdują się w Pulsometrze iniJOB są rzetelne?
 12. Dlaczego akurat takie pytania są zawarte w Pulsometrze?
 13. Co w przypadku kiedy pojawiają się nowe pomysły pracowników w ramach giełdy inicjatyw?
 14. Ile razy podczas jednego uruchomionego Pulsometru iniJOB pracownik może zgłaszać swoje pomysły do giełdy inicjatyw?
 15. Co widzi/otrzymuje Pracodawca w panelu Pracodawcy?
 1. Co otrzymuje Pracodawca po zakończonym badaniu?
 2. Co szczególnego znajduje się w Raporcie iniJOB?
 3. Czy można mieć wyłączone inicjatywny, na przemian z ankietą?
 4. Czy można porównać wynik Pulsometru iniJOB z poprzednimi?
 5. Czy system iniJOB jest instalowany na komputerze?
 6. Co otrzymuje Pracodawca?
 7. Jak często iniJOB rekomenduje użycie Pulsometru w firmie?
 8. Czy klient może darmowo korzystać z narzędzia Pulsometr iniJOB?
 9. Z czego firma może korzystać w okresie darmowego używania Pulsometru iniJOB?
 10. Czy inni pracownicy mają dostęp do moich danych?
 11. Ile kosztuje konto na iniJOB?
 12. Czy mogę zamknąć konto?
 13. Co mogę robić w ramach konta?
 14. Na iniJOB nie ma mojego pracodawcy. Co mogę z tym zrobić?
 15. Jak obliczana jest ocena pracodawcy?

 1. 1

  Czy pracodawca ma dostęp do moich danych? Nie. Pracodawca nie ma dostępu do Twoich danych. Pozostajesz zawsze anonimowy. iniJOB dba o to, żeby wszelkie Twoje aktywności pozostały anonimowe.

 2. 2

  Co to jest firma iniJOB? iniJOB to firma, która pomaga wdrażać w przedsiębiorstwach tzw. Kulturę Słuchania Pracowników. Celem jest budowa Pozytywnego Doświadczenia Pracowników z firmą(Employee Experience). Firma iniJOB realizuje ten cel za pomocą dwóch, ściśle połączonych ze sobą elementów: nowoczesnej technologii - Narzędzia Pulsometru iniJOB oraz przy wsparciu ludzi - profesjonalnych Trenerów i Coachów.

 3. 3

  Co to jest Pulsometr iniJOB? Pulsometr iniJOB to narzędzie online, które wspiera proces zbierania i analizowania feedbacku pracowniczego. Jest to również miejsce, w którym pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły, a następnie wzajemnie na nie głosować na tzw. giełdzie inicjatyw.

 4. 4

  Jakie są cechy Pulsometru iniJOB? - analizuje i wspiera employee experience; - zawiera giełdę inicjatyw pracowniczych; - wyniki dostępne na żywo dla pracodawcy i dla pracownika; - umożliwia porównanie wyników historycznych - udostępnia pogłębiony raport po badaniu wraz z rekomendacjami działań - umożliwia samodzielne konstruowanie do dwóch pytań do pracowników - dostęp online również przez smartfony - brak kosztów wdrożenia; narzędzie jest gotowe do natychmiastowego użytku,

 5. 5

  Jak działa narzędzie Pulsometr iniJOB? Pulsometr iniJOB to narzędzie uruchamiane cyklicznie – adekwatnie do wysokiej dynamiki zmian, którym podlegają dzisiaj organizacje. iniJOB rekomenduje użycie Pulsometru przynajmniej 3 razy w roku. Jednorazowe badanie trwa od 14 do 30 dni (ustalane dowolnie; decyzja zależna od wielkości firmy). W tym czasie Pulsometr zbiera feedback oraz pomysły od pracowników. Informacje są gromadzone i odpowiednią porządkowane. Pracodawca ma stały dostęp online do narzędzia, dzięki czemu śledzi postęp badania w swojej firmie.

 6. 6

  Jak wygląda proces uruchomienia Pulsometru iniJOB? Uruchomienie Pulsometru iniJOB to proces łatwy i krótkotrwały – sprowadza się do podjęcia kilku decyzji konfiguracyjnych. Istotne jest, aby odpowiednio wskazań: m.in. ilość pracowników, działy i lokalizacje w firmie – w ramach trwającego Pulsometru nie ma możliwości edycji i modyfikacji tych danych. Zmiany są możliwe w ramach kolejnych Pulsometrów.

 7. 7

  Czy wyniki Pulsometru iniJOB można podzielić na lokalizację lub działy? Tak, można uruchomić narzędzie z podziałem na lokalizację oraz działy – wystarczy zaznaczyć odpowiednie opcje. Pracownicy biorący udział w badaniu samodzielnie przypisują się do określonych lokalizacji oraz działów.

 8. 8

  Czy po uruchomieniu Pulsometru iniJOB Pracodawca od razu widzi podział na lokalizację lub dział? Nie. Działy lub lokalizację w Panelu pracodawcy są widoczne wtedy, kiedy weźmie w nich udział co najmniej 5 osób – ma to zapewnić ochronę i anonimowość pracowników biorących udział.

 9. 9

  Zapomniałem zaprosić pracownika do badania, Pulsometr iniJOB jest uruchomiony, co robić? Istnieje możliwość doproszenia pracowników w trakcie badania w każdym czasie.

 10. 10

  Jak wygląda badanie z perspektywy pracownika? Pracownik badanie może wykonać na swoim smartphonie lub komputerze. Koniecznym wymogiem jest posiadanie adresu email, na który pracownik otrzymuje swój unikalny link. Po kliknięciu w link, pracownik zostaje przeniesiony do badania, które jest przyjazne, proste i intuicyjne, a co najważniejsze – trwa kilka minut. Pracownik w I fazie odpowiada na 17 pytań zamkniętych, które już znajdują się w Pulsometrze iniJOB – dotyczą one trzech perspektyw employee experience: indywidualnej, zespołowej oraz organizacji. Dodatkowo pracownik odpowiada na dwa pytania zamknięte stworzone przez Pracodawcę, o ile Pracodawca wybrał taką opcję. Na pytania zamknięte pracownik odpowiada przesuwając suwak w skali 1 do 6 oraz w formie spontanicznego komentarza, pod suwakiem. W II fazie pracownik zgłasza swój pomysł (może również zgłosić go później) w ramach odpowiedzi na pytanie otwarte oraz opisuje go jednym słowem. W III fazie pracownik głosuje na pomysły innych współpracowników w ramach tzw. giełdy inicjatyw – zasada dwóch kart – pracownik wybiera opcję, która go bardziej interesuje. Po zakończeniu wszystkich faz, pracownik może opcjonalnie się zarejestrować i poznać wyniki – widzi trzy najbardziej popularne pomysły w firmie oraz wyniki własnego badania employee experience.

 11. 11

  Czy pytania, które znajdują się w Pulsometrze iniJOB są rzetelne? Prace nad narzędziem trwały ponad 2 lata. Kwestionariusz pytań zawarty w Pulsometrze iniJOB został opracowany przez polskich Trenerów i Coachów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie. Dodatkowo pytania zostały poddane konsultacjom przez wydział psychologii, jednej z warszawskich uczelni. Narzędzie również zostało pozytywnie ocenione przez zewnętrznych Trenerów i Coachów (Referencje na życzenie). Ostatnim najważniejszym argumentem, przemawiającym za rzetelnością narzędzia jest fakt że iniJOB w czerwcu 2018 otrzymało wyróżnienie przez Koźmiński Business Hub przy współpracy z Deloitte, czyli międzynarodową agencją doradztwa personalnego, na których swe działanie opierają nowoczesne i prężnie rozwijające się firmy. Wszystkie te elementy świadczą o tym, że narzędzie jest odbierane bardzo pozytywnie, a przede wszystkim jest bardzo profesjonalne.

 12. 12

  Dlaczego akurat takie pytania są zawarte w Pulsometrze? Pytania są zadawane wprost ponieważ oczekują jasnej i wartościowej informacji zwrotnej. Zostały stworzone zgodnie z rekomendacjami Deloitte, który w dobie problemu rotacji i dużych wyzwań związanych ze znalezieniem wartościowych pracowników na rynku – sugeruje, aby badać firmy kompleksowo oraz cyklicznie. Pytania w Pulsometrze iniJOB pozwalają badać firmę w szerokiej skali, co pozwala wyciągać wiele pożytecznych wniosków na temat tego co się dzieje wewnątrz organizacji. Pytania w Pulsometrze dotyczą trzech obszarów: indywidualnego, zespołu oraz organizacji – czyli „ja” jako pracownik względem mojego stanowiska, „ja” względem mojego zespołu oraz moje odczucia względem organizacji. Należy pamiętać, że Pracodawca może dodać swoje dwa własne pytania.

 13. 13

  Co w przypadku kiedy pojawiają się nowe pomysły pracowników w ramach giełdy inicjatyw? Pracownik raz na dzień otrzymuje email z informacją o ilości pojawiających się pomysłów. Po kliknięciu w link, pracownik ponownie przechodzi do tzw. giełdy inicjatyw. Oddaje głosy na pomysły począwszy od pomysłu, na którym wcześniej skończył głosowanie. Porównuje go z nowym pomysłem, który został zgłoszony w ramach giełdy inicjatyw, zatem ponownie wybiera opcję, która ma dla niego istotną wartość. Jeżeli pracownik nie chce otrzymywać powiadomień o nowych pomysłach, wystarczy że kliknie w link, a następnie może skonfigurować swoje powiadomienia.

 14. 14

  Ile razy podczas jednego uruchomionego Pulsometru iniJOB pracownik może zgłaszać swoje pomysły do giełdy inicjatyw? Pracownik podczas uruchomionego Pulsometru iniJOB ma możliwość zgłoszenia jednego pomysłu. Jednak na bieżąco może brać udział w giełdzie inicjatyw i głosować na pomysły innych współpracowników.

 15. 15

  Co widzi/otrzymuje Pracodawca w panelu Pracodawcy? Pracodawca logując się do panelu głównego Pulsometru iniJOB – na jednej karcie otrzymuje istotne informację: - Ilość aktywnych respondentów, - Zegar odliczający pozostały czas badania, - Ranking trzech najpopularniejszych Inicjatyw z możliwością rozwinięcia pozostałej listy, - Wyniki w ramach trzech perspektyw badania – z możliwością szczegółowego wglądu w rozkład wyników, średnie, odpowiedzi na poszczególne pytania- Zakładkę z własnymi pytaniami, o ile je zdefiniował – wraz z oceną oraz komentarzami pracowników - Podsumowanie Doświadczenia Pracowników z Firmą – średnia trzech perspektyw.

 16. 16

  Co otrzymuje Pracodawca po zakończonym badaniu? Pracodawca w dniu zakończenia badania, natychmiast może wygenerować raport, podsumowujący działanie Pulsometru iniJOB.

 17. 17

  Co szczególnego znajduje się w Raporcie iniJOB? Raport jest bardzo obszerny, ale jednocześnie czytelny, przejrzysty oraz uporządkowany. Te elementy wspierają proces jego analizy oraz wyciągania odpowiednich wniosków, w kontekście podejmowania odpowiednich działań następczych w firmie. W raporcie są szczegółowo opisane poszczególne obszary oraz każde zadane pytanie do pracownika – uzyskujemy odpowiedź, dlaczego dany obszar jest ważny, jakie skutki niesie niski wskaźnik danego pytania, jak korzyści otrzymuje pracodawca, kiedy wskaźnik jest na odpowiednim poziomie. Oprócz oceny poszczególnego obszaru, znajdują się tam również komentarze pracowników, które naprowadzają nas na problem, zagłębiają w dany obszary, niejednokrotnie są tam wskazówki co można zrobić, aby poprawić dany element, co pozwala trafniej określić działania naprawcze. W raporcie również znajduje się zbiór wszystkich pomysłów czy też podsumowanie ilościowe osób, które brały udział w badaniu.

 18. 18

  Czy można mieć wyłączone inicjatywny, na przemian z ankietą? Nie. Intencja jest taka, że pracownicy z jednej strony udzielają odpowiedzi w ramach pytań zamkniętych, ale z drugiej strony dają własne propozycje rozwojowe. Chodzi o to, żeby budować poczucie dialogu, a nie jedynie odpytywania. Dlatego tworzymy proces, w ramach którego pytamy - potem zakładamy, że organizacja się dostosowuje i potem znów pytamy w kolejnym okresie, czy doświadczenie pracowników ulega poprawie.

 19. 19

  Czy można porównać wynik Pulsometru iniJOB z poprzednimi? Tak. Pod każdym obszarem jest opcja dotycząca porównania zmian.

 20. 20

  Czy system iniJOB jest instalowany na komputerze? System działa w tzw. chmurze. Dostęp do Pulsometru iniJOB jest możliwy w każdej chwili za pośrednictwem strony www z każdego urządzenia mającego dostęp do internetu, w tym z telefonów komórkowych.

 21. 21

  Co otrzymuje Pracodawca? Nowoczesną technologię, która sprzyja procesowi zmian na lepsze. Pracodawca widzi wprost co w jego firmie działa źle, a co dobrze – dzięki czemu może natychmiast reagować. Narzędzie jest nie tylko dla HRowców, ale wszystkich innych którzy zajmują się zarządzaniem ludźminp. Dyrektorów Sprzedaży, którzy dzięki tej wiedzy mogą wykorzystać narzędzie do budowy bardziej efektywnych zespołów, co przyczyni się do generowania lepszego wyniku danej firmy.

 22. 22

  Jak często iniJOB rekomenduje użycie Pulsometru w firmie? iniJOB w dobie dzisiejszej dużej dynamiki zmian, niemalże w każdej firmie- rekomenduje użycie Pulsometru co najmniej 3 razy w roku.

 23. 23

  Czy klient może darmowo korzystać z narzędzia Pulsometr iniJOB? Tak. Jednak w tym okresie klient nie ma dostępu do wszystkich funkcjonalności Pulsometru iniJOB. Między innymi nie ma możliwości dodania własnych pytań do badania, nie ma możliwości wygenerowania pogłębionego raportu po badanie, który stanowi dużą wartość dla firmy, ponieważ w nim znajdują się komentarze pracowników. Firma w tym okresie nie ma możliwości podglądu pełnej listy pomysłów i sugestii dla firmy w kwestii poprawy komfortu i zadowolenia pracy oraz nie ma możliwości przeanalizowania wyniku z Trenerem lub Coachem.

 24. 24

  Z czego firma może korzystać w okresie darmowego używania Pulsometru iniJOB? Firma może utworzyć Pulsometr iniJOB z podziałem na lokalizacje i działy. Może zaangażować do badania dowolną liczbę osób. Firma bazuje na 17 opracowanych już pytaniach, do których ma podgląd oraz może sprawdzić poszczególną ocenę. Firma również może porównać wyniki historyczne. Firma widzi tylko trzy najbardziej popularne inicjatywy.

 25. 25

  Czy inni pracownicy mają dostęp do moich danych? Nie. Inni pracownicy nie mają dostępu do Twoich danych. Możesz zaprosić znajomych z pracy do wsparcia Twojej inicjatywy, ale zaproszenie ma zawsze formę anonimową.

 26. 26

  Ile kosztuje konto na iniJOB? Konto na iniJOB jest zawsze bezpłatne dla pracowników. Możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności zupełnie za darmo. Pracodawcy korzystają z iniJOB w ramach konta FREE również za darmo.

 27. 27

  Czy mogę zamknąć konto? Zawsze możesz zamknąć konto. Nie wymaga to żadnych dodatkowych kroków po Twojej stronie.

 28. 28

  Co mogę robić w ramach konta? Podstawową funkcjonalnością jest wysyłanie inicjatyw do Twojego pracodawcy, zawsze anonimowo. Pracodawca otrzymuje Twoją inicjatywę, ale nie wie, kto jest jej nadawcą.

 29. 29

  Na iniJOB nie ma mojego pracodawcy. Co mogę z tym zrobić? Zawsze, kiedy próbujesz dodać inicjatywę, a Twojego pracodawcy nie ma na iniJOB wyszukujemy go i rejestrujemy na iniJOB. Pracodawca wybierze formułę współpracy z iniJOB.

 30. 30

  Jak obliczana jest ocena pracodawcy? Opinia o Pracodawcy jest wynikiem aktywności Pracodawcy w oparciu o inicjatywy Pracowników oraz indywidualne opinie Pracowników. Opinia o Pracodawcy jest wyrażona w pięciostopniowej skali od jednej do pięciu gwiazdek. Oceniane są następujące elementy: Ocena Pracownika treści oświadczenia (deklaracji działań) Pracodawcy w reakcji na Inicjatywę pracowniczą. Ocena Pracownika wdrożenia deklarowanych działań przez Pracodawcę. Responsywność Pracodawcy na Inicjatywy Pracownicze (odsetek inicjatyw zakończonych komentarzem). Subiektywna ogólna ocena Pracodawcy przez Pracownika. Działania podejmowane przez Pracodawcę w ramach iniJOB w kierunku budowania relacji z Pracownikami (informacje o firmie, zdjęcia, aktywność Pracodawcy). Indywidualne opinie i ocenę byłych i aktualnych Pracowników danej firmy.