Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryn internetowych Mazaska Sp. z o.o., działających pod adresem internetowym www.inijob.com (dalej „Serwis”), udostępnianych przez Mazaska Sp. z o.o z siedzibą w Chełmie.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) Mazaska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, pod adresem: ul. Połaniecka 15/53, 22-100 Chełm (zwany w Polityce Ochrony Prywatności: Mazaska), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzach internetowych. Wypełnienie i wysłanie formularza internetowego znajdującego się w witrynie internetowej oznacza przekazanie Mazaska danych osobowych znajdujących się w takim formularzu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Mazaska zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, rejestracji Użytkownika w Serwisie, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Mazaska pytanie, w celach marketingowych związanych z reklamą usług własnych, przekazania informacji na temat swojej oferty oraz archiwalnym i statystycznym. Dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularza internetowego są szyfrowane.

W przypadkach wymaganych przepisami Ustawy, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie właściwego miejsca w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Ustawy wobec podmiotów świadczących na rzecz Mazaska usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Mazaska powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Mazaska bezpośrednio usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia pochodzące z Serwisu, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Ustawą.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania lub aktualizacji, zgodnie z przepisami Ustawy. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zapewnić ich aktualizację zgodnie z wymaganiami Serwisu.

Mazaska umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Ustawy.

Mazaska może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Użytkownik może korzystać z danych i treści udostępnionych przez innych użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Informacja handlowa

Mazaska może przesyłać Użytkownikowi, na podane przez niego adresy poczty elektronicznej, informacje handlowe na temat usług, o ile Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies. 

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez nas również do celów:

  • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,
  • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszych witryn internetowych

Inne dane

W niektórych przypadkach Mazaska gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Zautomatyzowane gromadzenie danych może obejmować w szczególności wykorzystanie logów na serwerze do gromadzenia adresów Internet Protocol, jak również wykorzystanie cookies oraz znaczników nawigacyjnych (ang. web beacons). Gromadzenie tego typu informacji zmierza do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz do prowadzenia działań marketingowych.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Mazaska w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Mazaska wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających złośliwe oprogramowanie.

Adres, pod którym można się skontaktować z Mazaska: ul. Połaniecka 15/53 22-100 Chełm.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Mazaska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w niniejszej witrynie internetowej.