Kontakt z nami
Kontakt z nami

Właścicielem portalu jest Mazaska sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, zarejestrowana w sądzie rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631553, REGON 365132322, NIP 5632429987.

Napisz do nas:
kontakt@inijob.com

Zadzwoń:
+48 792 004 251

Mazaska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 26K/50
22-100 Chełm