inijob
Jak to działa?

Pracę zawsze można zmienić, ale to nic nie zmieni. Pomagamy Twojemu pracodawcy zmieniać się dla Ciebie!

Jesteśmy po to, żeby poprawiać Twoje miejsce pracy, bez konieczności zmiany pracodawcy. To Ty wiesz najlepiej, co może i powinno się zmienić w firmie, aby było to lepsze miejsce pracy. To proste. Rejestrujesz się w iniJOB i ANONIMOWO dodajesz pomysł na zmianę u Twojego pracodawcy. Możesz zaprosić kolegów z pracy, którzy również ANONIMOWO mogą wspierać Twoją inicjatywę. Pracodawca dowiaduje się o pracowniczych, anonimowych, rozwojowych inicjatywach. Ma szanse zareagować. Promujemy firmy, które są otwarte na inicjatywy pracowników.

Załóż konto jako anonimowy pracownik firmy
Zgłoś inicjatywę i głosuj na pomysły kolegów
Poprawiaj komfort pracy bez stresu i ryzyka
Doceniaj starania pracodawcy
Co zyskujesz?
 1. 1

  Aktywnie wpływasz na swoje otoczenie w miejscu pracy, pozostając anonimowym.

 2. 2

  iniJOB zajmuje się Twoją inicjatywą zupełnie za darmo i mobilizuje Twojego pracodawcę do zmiany.

 3. 3

  Możesz ANONIMOWO zaprosić innych pracowników, żeby poparli Twój pomysł.

 1. 4

  Masz możliwość oceny reakcji Twojego Pracodawcy.

 2. 5

  Wpływasz na ranking pracodawcy widoczny dla wszystkich.

 3. 6

  Możesz obserwować aktywność innych pracodawców i pracowników.

inijob.com
O nas

Nasza kariera zawodowa pozwoliła nam zebrać doświadczenia w roli szefów i w roli podwładnych. Znamy dobrze perspektywę jednej i drugiej strony. Chcemy, aby relacja Pracownik - Pracodawca pozwalała na efektywne realizowanie interesów obu stron. Wiemy, że podstawowym wyzwaniem dla budowy zdrowej relacji Pracownik - Pracodawca jest efektywna komunikacja.

Są dwa powody, dla których jako Pracownik nie otwierasz się przed Pracodawcą.

Po pierwsze, nie masz pewności, czy to, co w dobrej wierze powiesz swojemu szefowi, ostatecznie nie obróci się przeciwko Tobie? Może Twój pomysł się nie spodoba i źle odczytany utrudni Ci awans w ramach organizacji? A może przełożony uzna pomysł za fajny. Ale jednocześnie założy, że realizując go osłabi swoją pozycję w firmie? W obawie o uruchomienie lawiny niepotrzebnych zdarzeń zachowujesz inicjatywę dla siebie.

Po drugie, skąd przypuszczenie, że Twoja propozycja zostanie wdrożona? Może i ktoś ją wysłucha i przyjmie za dobrą monetę. Ale po prostu nie zabierze się za jej realizację. Bo po co? Lepiej jest jak jest i nic nie ruszajmy...

iniJOB redukuje obie przeszkody. Chcemy, aby Twój pracowniczy głos zaczął się liczyć. Pomagamy wdrażając do firmy Pulsometr iniJOB.  

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Właścicielem portalu jest Mazaska sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, zarejestrowana w sądzie rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631553, REGON 365132322, NIP 5632429987.

Napisz do nas:
kontakt@inijob.com

Zadzwoń:
+48 792 004 251

Mazaska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 26K/50
22-100 Chełm