Fundusze Europejskie

Opis projektu:


Celem projektu rozpoczęcie świadczenia za pośrednictwem usługi elektronicznej ustrukturyzowanego i obiektywnego dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami na temat warunków i środowiska pracy oraz wzajemnego, długofalowego rozwoju pracodawcy i pracowników. Usługa będzie udostępniania przez aplikację webową i mobilną wersję aplikacji webowej dostosowaną do małych ekranów urządzeń mobilnych. Skierowana zostanie do dwóch grup docelowych:

1) pracodawców - przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób, korzystających z rozwiązań cloud computing,

2) pracowników tych przedsiębiorstw regularnie korzystających z internetu oraz będących użytkownikami mobilnymi.

Usługa jest innowacyjna w skali międzynarodowej, a jej funkcjonalności umożliwią efektywną komunikację w relacjach pracodawców z pracownikami, prowadząc do osiągnięcia wielu mierzalnych i niemierzalnych korzyści po obu stronach, tj. wydłużenie okresu zatrudnienia pracownika poprzez lepsze dopasowanie i wzajemne zaspokajanie oczekiwań.

Umowa o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0128/16-00