Doświadczenie pracownika z firmą
Kiedy podstawowym wyzwaniem pracodawców staje się utrzymanie talentów, przyciąganie kandydatów oraz wspomaganie zaangażowania pracowników szczególnego znaczenia nabiera dbałość o doświadczenie pracownika (employee experience).
Zobacz jak działa Pulsometr iniJOB !
Poproś o demo
Zarejestruj się
Składowe doświadczenia pracowników z firmą (employee experience)

Doświadczenie pracownika z firmą (employee experience) to zespół czynników kształtujących percepcję pracodawcy w oczach osoby zatrudnionej. Obejmują one:

  1. Elementy miękkie związane z czynnikiem ludzkim (np.: dopasowanie zadań pracowniczych do kompetencji i do zespołu),
  2. Możliwości rozwoju i szkoleń (np.: programy szkoleniowe),
  3. Sposoby wynagrodzenia podstawowego i pozapłacowego (np.: model wynagrodzeń prowizyjnych, benefity pozafinansowe),
  4. Środowisko pracy (np.: miejsce pracy, dostęp do technologii),
  5. Kulturę firmy (np.: identyfikacja z misją firmy, struktura organizacyjna).
inijob.com
Doświadczenie pracownika z firmą (employee experience) a rotacja

Pracownik przychodząc na co dzień do firmy buduje wewnętrzne przekonanie o tym, jak pracodawca odnosi się do szeroko rozumianych pracowniczych potrzeb. Efekt tych przekonań ma odbicie w pierwszej kolejności w zaangażowaniu pracownika. Zaraz potem jakość doświadczenia pracownika z firmą (employee experience) wpływa na skłonność do zmiany pracy. By ostatecznie decydować o tym, czy pracownik poleciłby danego pracodawcę innemu kandydatowi (employer brand).

inijob.com
Badaj doświadczenia pracownika z firmą (employee experience)

Dbałość o doświadczenie pracownika z firmą (employee experience) na bardzo konkurencyjnym rynku pracy staje się koniecznością. Każdy pracodawca, któremu zależy na utrzymaniu niskiej rotacji i unikaniu wysokich kosztów rekrutacji musi zadbać o pozytywne doświadczenie pracowników z firmą. Ale wcześniej musi je zbadać, poznać, zrozumieć. Pulsometr iniJOB pozwala w sposób systematyczny i angażujący badać doświadczenie pracowników z firmą (employee experience). Jest innowacyjnym, nowoczesnym i łatwym w obsłudze narzędziem. Oferuje dostęp do wyników na żywo z możliwością ich odpowiedniej selekcji i porównań.

inijob.com
Silny trend

Raporty globalnych firm doradczych: KPMG (Key Employer Challenges 2017) i Deloitte (HR Trendy 2017) potwierdzają, że systematyczna analiza doświadczenia pracowników z firmą (employee experience) staje się koniecznością. Pracodawca chcący uniknąć niekontrolowanych odejść pracowników, dbający o utrzymanie talentów w firmie musi uwzględnić aspekt doświadczenia pracowników z firmą w swojej polityce HR. Przy czym ważne jest podejście angażujące pracowników, umożliwiające realne wsłuchanie się w ich potrzeby i inicjatywy.

inijob.com
Zobacz jak działa Pulsometr iniJOB !
Poproś o demo
Zarejestruj się